INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS

GRAU:

Mitjà.

COMPETÈNCIA GENERAL:

Muntar i mantenir instal·lacions de telecomunicacions i audiovisuals, instal·lacions de radiocomunicacions i instal·lacions domòtiques, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscs laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

QUALIFICACIONS PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL:

Muntar i mantenir infraestructures de xarxes locals de dades.

Muntar i mantenir instal·lacions de captació de senyals de radiodifusió sonora i TV en edificis o conjunts d'edificacions (antenes i via cable).

Muntar i mantenir instal·lacions de circuit tancat de televisió.

Muntar i mantenir instal·lacions d'accés al servei de telefonia disponible al públic i instal·lacions de control d'accés (telefonia interior i videoporteria).

Muntar i mantenir sistemes de telefonia amb centraletes de baixa capacitat.

Muntar i mantenir instal·lacions de megafonia i sonorització de locals.

QUINES ASSIGNATURES ESTUDIARÉ?

MP 01. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis. (132 Hores)

MP 02. Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia. (198 Hores)

MP 03. Instal·lacions de megafonia i sonorització. (132 Hores)

MP 04. Circuit tancat de televisió i seguretat electrònica. (132 Hores)

MP 05. Equips microinformàtics. (132 Hores)

MP 06. Instal·lacions domòtiques. (132 Hores)

MP 07. Instal·lacions de radiocomunicacions. (99 Hores)

MP 08. Instal·lacions elèctriques bàsiques. (165 Hores)

MP 09. Electrònica aplicada. (231 Hores)

MP 10. Formació i orientació laboral. (99 Hores)

MP 11. Empresa i iniciativa emprenedora. (66 Hores)

MP 12. Anglès tècnic. (99 Hores)

MP 13. Síntesi. (66 Hores)

MP 14. Formació en centres de treball. (317 Hores)